NỊNH NỌT KHÔNG PHẢI LÀ CON ĐƯỜNG TỐT poker

Trang chủ:  http://vuavegas.org

Vừa thấy cấp trên ngậm điếu thuốc lên môi, lập tức bật lửa, cấp trên vừa bước ra khỏi xe, lập tức chạy vòng ra phía trước mở cửa, nhìn thấy cấp trên thắt cà vạt mới lập tức khen: “Đây mói đúng là hàng cao cấp chứ”; khi nhìn thấy những đồng nghiệp xung quanh làm như vậy, bạn sẽ nghĩ gì?

Trên thực tế, phản ứng của mọi người trong trường họp này nói chung là đều giống nhau: “Thật là loại người nịnh bợ, những việc như vậy mà cũng làm được, không biết xấu hổ”. Nhưng khi xung quanh bạn những người như vậy ngày càng nhiều thì bạn cũng không thể không làm giống họ. Và cuối cùng, bạn cũng sẽ trở thành người giống hệt họ mà thôi poker.

Nhưng có những người không hề chịu tác động của bên ngoài, họ kiên định, không hề nịnh bợ người khác. Loại người này được phân ra thành hai loại. Loại thứ nhất là những người có đầu óc đơn giản. Họ cho rằng: “Đó là những việc vô vị!” hoặc “Những việc phiền phức như vậy, xin miễn!” Do đó, dù người khác có nịnh bợ cấp trên như thế nào poker, họ cúng chẳng quan tâm. Còn loại thứ hai là những “kẻ kiên cường bát khuât”, những người như vậy thường rất “lắm chuyện”.

“Giám đốc thật là một người công tư bất phân, lợi dụng quỹ của công ty để hưởng thụ riêng. Nếu tôi muốn được ông ta đề bạt thì chắc chắn phải cùng hội cùng thuyền với ông ta, nhưng quả thật điều này tôi không làm nổi”; có thể bạn cũng là một người như vậy, thường xuyên bực bội, phẫn uất vì những việc như vậy. Vậy lúc này, bạn sẽ phải làm thê nào?

 

Add Comment