PHẢI BIẾT GIỮ MỒM GIỮ MIỆNG (P1)

Trang chủ:  http://vuavegas.org

Cổ xưa có câu: Nhất ngôn khả dì hưng bang, nhất ngôn khả dĩ loạn bang. Vì vậy, những người có kinh nghiệm trong xử thế luôn vâng vâng dạ dạ với người khác, có thế không mở mồm nói ra, nếu có nói củng cố gắng suy nghĩ thật kĩ mói nói poker. Ví dụ như một người nào đó có một bí mật không muốn cho ai biết, nhưng trong câu chuyện của mình, bạn lại vô tình nói ra bí mật của anh ta, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, người này sẽ nghĩ là bạn cô tình muốn đối đầu vởi anh ta, từ đó sẽ hận bạn đến tận xương tận tuỷ. Đây là đại kị thứ nhất của lời nói.

Mua bình nước học sinh lock and lock online

Chuyện anh ta làm, anh ta cô gắng không cho ai biết, nếu bạn biết dược, điều này hẳn nhiên sẽ rất bât lợi cho bạn. Nếu bạn có quan hệ thân quen với anh ta, tuyệt đối không nên thể hiện với anh ta rằng bạn sẽ không tiết lộ chuyện của anh ta, như vậy là bạn đã tự chuốc vạ vào thân. Cách duy nhất có thể làm là giả vờ không biết, không có chuyện đó. Đây là đại kị thứ hai của lời nói.

Tìm sản phẩm túi đựng ipad

Anh ta có một ầm mưu quỷ kế, bạn lại cùng tham gia giúp đỡ anh ta thực hiện. Nhìn từ phương diện lạc quan, bạn là người thân tín của anh ta. Nhìn từ phương diện bị quan, bạn là hoạ từ bên trong của anh ta.

Mua online vali du lịch đẹp tại captot.vn

Dù bạn có giử kín bí mật, không bao giờ nói ra âm mưu này của anh ta, nhưng ai ngờ một người khác lại biết chuyện và công bô rộng râi ra bên ngoài, thê là bạn không có cách gì tránh khói mối nghi ngờ rằng bạn là người tiết lộ. Vậy bạn chí còn cách gần gũi với anh ta nhiều hcm, tỏ cho anh ta biết bạn không phải là người hai mặt, đồng thời tìm cách phát giác ra người đã tiết lộ bí mật này. Đây là đại kị thứ ba của lời nói.

 

Add Comment