Sung sướng định viết thư chúc mừng bỗng lại thấy bài

Tôi đang sung sướng định viết thư chúc mừng bỗng lại thấy bài Bàn thêm về biện pháp quản lý kinh tế trên quyển 4 kỳ 12. Đây chẳng là ngài phải viết những lời xin lỗi nhận tội dưới sức ép của bên ngoài! Trung Quốc tự do không được tự do ngôn luận, không được phê bình thực tế chính trị với tinh thần trách nhiệm, đây là sự sỉ nhục lớn nhất của chính trị đầu tư. Tôi chính thức từ bỏ danh hiệu Người phát hành, một là để biểu thị sự tán thành hoàn toàn của tôi đối với bài xã luận Không được down game bài magic; hai là biểu thị sự phản đối của tôi đối với việc cơ quan quân sự can thiệp vào tự do ngôn luận.

anh-lan-29-281

Bức thư trên đây của Hồ Thích được đăng trên Trung Quốc tự do quyển 55, kỳ 5, ngày 1 tháng 9 năm 1951. Ngày 4 tháng 9, các Ủy viên Ủy ban Cải tạo Trung ương Quốc dân đảng gồm Tiêu Tự Thành, Đào Hi Thánh, Hồ Kiến Trung, Trương Kỳ Vân, Tăng Hổ Bạch và các tướng của phe Thái tử gồm Chu Hồng Đào đã chơi game bài liêng online, Đường Tung, Cốc Phong Tường, cả Bành Mạnh Quyên gọi Lôi Chấn đến Đảng bộ Trung ương để xét hỏi. Tiêu Tự Thành nói Lôi Chấn cho đăng thư Hồ Thích là làm loạn. Bành Mạnh Quyên vu cho Lôi Chấn tội biển thủ. Ngay chiều hôm đó Phòng Quân pháp Bộ Tư lệnh Bảo an

Sung sướng định viết thư chúc mừng bỗng lại thấy bài

Vì đằng sau Lôi Chấn có Hồ Thích, Quốc dân đảng nhờ Hồ Thích để tranh thủ viện trợ Mỹ, hơn nữa phe Trần Thành không muốn Tiểu tướng đi chơi game bài liêng online, nên đã kìm lại, không để Bành Mạnh Quyên muốn làm gì Lôi Chấn thì làm.

anh-lan-29-282

Cuối cùng, Trần Thành có sự giúp sức của Vương Thế Kiệt viết cho Hồ Thích một bức thư ý nói xin tiếp thu ý kiến của Hồ Thích từ xa gửi về đóng góp và sẽ cố gắng sửa chơi game bài tiến lên online. Bức thư đăng trên Trung Quốc tự do, thực tế là Trần Thành thay mặt Quốc dân đảng xử nhũn. Hồ Thích thôi chức Người phát hành, Ban biên tập Trung Quốc tự do thay thế làm Người phát hành, còn Lôi Chấn vẫn làm Chủ nhiệm. Mao Tử Thủy có thời kỳ kiêm Chủ bút. Nhưng phụ trách biên tập thời gian lâu là Lôi Chấn và Ân Hải Quang.

Add Comment