Ta đã thảo xong bản chiếu đánh bài ăn tiền thật trên mạng

Vua Thiên Hân lại nói:
– Ta đã thảo xong bản chiếu chỉ này để phong cho miếu thờ những người có công ở Dương Châu và giao sang viện Màn Hành cả rồi. Ngươi đem đến Dương Châu để khắc vào bia và vậy ngươi chọn ngày tốt để chuẩn bị khởi hành.Hoàn Kim Hải hỏi:- Vì mọi cuộc đánh bài miền nam đã suôn sẻ rồi thì liệu việc ấy còn có ích nữa không chứ nếu quá tốn thời gian trong việc gì đó thì quá mệt.Nhà vua phán:
– Trẫm cũng chưa hiểu rõ Đặng Mai Thanh có đồng ý với ý chỉ phải đi đánh bài ma trận của trấm hay không? Vả lại tuyên dương những người có công với đất nước là chuyện vui nên dù Đặng Mai Thanh không phản vua cũng xây miếu như thường.Trong lúc nhàn đàm tên đó nhắc chuyện Lam Hòa quận chúa xin được ra mắt Đức vua Đức vua cho truyền tuyên triệu Lam Hòa quận chúa vào cung trò chuyện.

Ta đã thảo xong bản chiếu đánh bài ăn tiền thật trên mạng

Hoàn Kim Hải vẫn khắc khoải nhớ tới cuộc đua chiến mã với Đặng Thiên Hưng nhưng vua triệu vào mà chưa hạ lệnh cho rút lui thì bất luận trường hợp nào cũng không thể cáo từ thì tên đó đành ngồi hầu chuyện nhà vua.Vua Thiên Hân rất cao hứng đánh bài mậu binh nên ban hỏi tường tận đến người cùng phong tục nước Mãn Minh.Hoàn Kim Hải liền đem việc bọn Lửa nhân thủ phản vua ra sao rồi Tống Phỉ Ân quận chúa dẹp loạn cách nào sau đó đến đại tiểu Kim Quý cùng trị vì ra làm sao mang hết nói lại .


Quận chúa vừa đánh bài nhận card vừa ngó thấy nhà vua liền chạy lại ôm chân khóc rống lên nói:- Từ nay tiểu muội ở lại trong cung với vua huynh không trở về phủ nữa.Vua Thiên Hân vuốt tóc nàng hỏi:- Phải chăng Phò mã đối xử không tốt với muội sao?Quận chúa vừa khóc vừa đáp:Hắn không dám đâu nhưng rất buồn .Nàng ấp úng không nói nữa lại khóc òa lên.Nhà vua nghĩ thầm:
– Ngươi đã làm mất đời nam nhân của hắn rồi còn khiến hắn không làm chồng được. Đó là mình làm mình chịu thì còn kêu ai nữa?Nhưng ngoài miệng nhà vua kiếm lời an ủi:Ta đánh bài nhất nhì ba với muội mà bữa ăn của Hoàng đế không có giờ giấc nhất định nên lúc nào muốn ăn là bảo dọn lên là được vào phòng bếp được lệnh liền bày món ăn.Hoàn Kim Hải đứng bên cạnh nên tuy tên đó được vua quý mến nhưng không thể ngồi ăn chung với nhà vua.Vua Thiên Hân thưởng cho tên đó không ít đồ ngon và sai thái giám đưa ra phủ rồi ngồi ăn cơm với quận chúa .

Add Comment